Terugwinnen van energie

Efficiënter produceren, minder emissie

Bij industriële productieprocessen ontstaan regelmatig restgassen of warmtestromen in de vorm van stoom, warm water of hete lucht. Natuurlijk is het zinvol deze energie zo volledig en efficiënt mogelijk terug te winnen. In de praktijk is dit echter niet zo evident. Naast hergebruik of opwaardering van warmte kan met een conversie van restwarmte bijvoorbeeld ook elektriciteit worden geproduceerd.

Wat is het terugwinnen van energie?

Effectieve performance booster

Als bedrijf kunt u energieterugwinning gebruiken om:
•  uw productieproces energetisch efficiënter te maken
•  kosten te besparen door energieverlies te minimaliseren
•  CO2-emissies te reduceren

E.ON begeleidt u daarbij als competente energiepartner met expertise in ontwerp, engineering, financiering, realisatie en bedrijfsvoering. Op basis van een vrijblijvende haalbaarheidsstudie onderzoeken wij graag samen voor uw productielocatie verschillende alternatieven op maat.

Voordelen van energieterugwinning

Restgassen

Kleinere hoeveelheden restgassen kunnen meestal probleemloos worden meeverbrand. Grotere hoeveelheden vergen vaak een individueel ontwerp met optioneel een rookgasreiniging.

Restwarmte

Afhankelijk van de beschikbare vorm en temperatuur kan restwarmte hoogwaardig en met een hoog rendement voor andere doeleinden nuttig worden ingezet.

Conversie

Restwarmte en de energie-inhoud van restgassen kunnen door middel van stoom of een organische energiedrager (Organic Rankine Cycle) naar elektriciteit worden omgezet.

Opwaardering

Naast conversie bestaat ook de mogelijkheid met stoomcompressie of een warmtepomp de energie op te waarderen en zodoende nuttig te gebruiken.

Flexibiliteit

Samen de mogelijkheden van flexibiliteit ontdekken

WKK

Uw kosten en emissies reduceren

Waterstof

Samen met waterstof duurzaam worden

Ontdek hier meer oplossingen