Meer flexibiliteit: meer toekomst

Wat is flexibiliteit?

Bij de gecombineerde productie is flexibiliteit bij zowel de warmte- als elektriciteitsproductie belangrijk. Enerzijds dienen de dagelijkse fluctuaties in warmtevraag zo goed mogelijk te worden ingevuld. Anderzijds creëert de flexibele productie van elektriciteit extra opportuniteiten op de energiemarkt. Naast aardgas en waterstof als brandstof ontstaan door de mogelijke productie van warmte met een e-boiler een veelvoud aan optimalisatiemogelijkheden.

Geïntegreerde manager

Als bedrijf kunt u flexibiliteit gebruiken om:
•  de productie perfect aan de energiebehoefte aan te passen
•  afhankelijk van marktprijzen elektriciteitsproductie te variëren
•  met een e-boiler warmte met elektriciteit te produceren

E.ON begeleidt u daarbij als competente energiepartner met expertise in ontwerp, engineering, financiering, realisatie en bedrijfsvoering. Op basis van een vrijblijvende haalbaarheidsstudie onderzoeken wij graag samen voor uw productielocatie verschillende alternatieven op maat.

Voordelen van flexibiliteit

Fluctuaties in warmteafname

De warmtevraag van productieprocessen fluctueert dagelijks en is op termijn afhankelijkheid van marktcondities. De energieproductie dient de warmtevraag zo goed mogelijk te volgen.

Redundantie en beschikbaarheid

Naast de noodzakelijke redundantie als back-up heeft bedrijfszekerheid van de productie en daarmee de beschikbaarheid van de energieproductie de hoogste prioriteit.

Flexibiliteit in elektriciteitsproductie

Bij lage elektriciteitsprijzen of door het aanbieden van ondersteunende diensten aan het elektriciteitsnet kunnen interessante additionele inkomsten worden gegenereerd.

E-boiler voor stoomproductie

De productie van warmte met elektriciteit biedt interessante opportuniteiten bij lage of negatieve elektriciteitsprijzen.

Energieterug-winning

Samen energieverlies reduceren en terugwinnen

WKK

Uw kosten en emissies reduceren

Waterstof

Waterstof heeft de toekomst

Meer weten over andere oplossingen?

Meer weten? Neem contact met ons op