Verklaring inzake gegevensbescherming

Versie 3.0 (januari 2021)

Wij, E.ON Power Plants Belgium BV, Schaliënhoevedreef 20H, 2800 Mechelen, als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van de website www.eon.be (hierna 'wij/we') informeren u graag overeenkomstig art. 4 (7) AVG, via deze Verklaring inzake Gegevensbescherming over de vraag of en in welke mate uw persoonsgegevens bij een bezoek aan de website www.eon.be worden verwerkt. Daarnaast verstrekken we u informatie over uw rechten en verstrekken we de relevante contacten. 

A. Verwerkingsactiviteiten

Tot de persoonsgegevens die we via onze website verzamelen, behoren de persoonsgegevens die u zelf invoert via de verschillende pagina's van onze website en de persoonsgegevens die we verkrijgen door uw gebruik van onze website. Verder heeft deze Verklaring inzake Gegevensbescherming ook betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt via andere kanalen, zoals onze contactcentra, antwoordformulieren, contractuele documenten of via onze partners.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

-       identificatiegegevens, zoals uw naam, voornaam, adres, e-mailadres en het IP-adres van uw pc, tablet of smartphone; en

-       gegevens over uw gebruik van onze website.

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

-       het beheer en de uitvoering van uw offerteaanvraag of overeenkomsten die u met  ons afsloot;

-       het beheer van onze website en onze apps (inclusief het reageren op klanten via het contactformulier);

-       in bepaalde gevallen om u te informeren over onze producten en diensten en die van onze verbonden ondernemingen en partners, promoties en speciale aanbiedingen, waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren (inclusief nieuwsbrieven);

-       de observatie, evaluatie en voortdurende verbetering van onze producten en diensten, promoties en speciale aanbiedingen;

-       het monitoren en verbeteren van onze communicatie met u, onze interne processen en de kwaliteit van de diensten die door onze contactcentra worden verleend;

-       bescherming van onze rechten, eigendommen en veiligheid, evenals van onze klanten of derden (inclusief fraudebestrijding, geschillenbeheer of gerechtelijke procedures);

-       het beheer van wettelijke of reglementaire verplichtingen; en

-       boekhouding.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als:

-       de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om, op uw verzoek, precontractuele maatregelen te nemen;

-       de verwerking noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen;

-       u ons hiervoor uw toestemming heeft gegeven (in dit geval kunt u uw toestemming op elk moment intrekken); of

 de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen.

B. Cookies en andere tracking-technologieën

Bij uw bezoek aan onze website worden zogenaamde ‘cookies’ opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in een browser op uw computer en door diegene die ze daar heeft geplaatst (wij) om bepaalde informatie te verkrijgen. Cookies kunnen geen programma's installeren of virussen op uw computer plaatsen. Ze dienen in het algemeen om onze website efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt of als er geen cookie op uw apparaat wordt gedetecteerd, wordt u van ons gebruik van cookies op de hoogte gesteld. Daarnaast vragen wij uw toestemming voor het opslaan van bepaalde cookies. Nadere uitleg vindt u onder 3 (Gebruik van cookies op basis van uw toestemming, artikel 6(1) (a) AVG) [https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-6-rechtmatigheid-van-de-verwerking-EU-AVG.htm]. Wanneer wij voor het eerst kennisgeven over cookies en om uw toestemming vragen, verwijzen we naar deze Verklaring inzake Gegevensbescherming.

We maken zowel gebruik van tijdelijke als permanente cookies; de omvang en functionaliteit hiervan worden hieronder beschreven.

Tijdelijke cookies

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Hierbij gaat het met name om sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gemeenschappelijke sessie en uw surfervaring op onze website aangenamer kan worden gemaakt. Sessiecookies kunnen worden gebruikt om uw computer te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Wanneer u uw browser sluit, worden sessiecookies automatisch verwijderd.

Permanente cookies

Permanente cookies worden na een bepaalde periode, die van cookie tot cookie kan verschillen, automatisch verwijderd. U kunt de cookies op elk moment verwijderen via de veiligheidsinstellingen in uw browser.

In een cookie worden nooit persoonsgegevens opgeslagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze automatisch cookies accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter uitschakelen of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt voordat er cookies worden opgeslagen. Gebruikers die geen cookies accepteren, hebben mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze websites.

Belangrijk

U kunt uw browser zo configureren dat deze bijvoorbeeld cookies van derden of andere cookies weigert. Houd er echter rekening mee dat u als gevolg van een dergelijke weigering mogelijk geen toegang meer heeft tot alle functies van de website of dat de website zelfs helemaal niet meer wordt weergegeven.

 

1.     Verwerking van persoonsgegevens voor informatiedoeleinden krachtens gerechtvaardigde belangen, art. 6 (1) (f) AVG

In het geval van zuiver informatief gebruik van onze website, d.w.z. wanneer u zich niet registreert, inlogt of anderszins aanvullende informatie aan ons verzendt, verzamelen en verwerken wij in eerste instantie alleen de persoonsgegevens die uw browser en internetprovider naar onze server sturen. Hierbij gaat het o.a. om gegevens die om technische redenen nodig zijn voor het weergeven van de website en ter waarborging van de veiligheid en stabiliteit van onze website.

Dit betreft met name het verkorte en op die manier anonieme IP-adres (door de verkorting zijn persoon specifieke identificatiemiddelen uitgesloten), de website, de website die u het laatst heeft bezocht (verwijzer), de door u bezochte websites die behoren tot E.ON Power Plants Belgium BV, de namen van de opgehaalde bestanden, de datum en tijd van het ophalen, het besturingssysteem en de browserversie die op uw pc is geïnstalleerd. We slaan eerdergenoemde gegevens ook op in logbestanden, met het doel de website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast gebruiken we de gegevens om onze online aanwezigheid te verbeteren en de veiligheid hiervan te waarborgen. Geen van bovengenoemde gegevens wordt echter samen met andere persoonlijke informatie opgeslagen. Logbestanden worden maximaal 7 dagen bewaard.

In het geval van zuiver informatief gebruik van onze website verzamelen we de volgende soort gegevens:

·         technische gegevens (verkort en daardoor geanonimiseerd IP-adres; datum; tijd van het verzoek; inhoud van het verzoek, d.w.z. specifieke website en bestanden waartoe u mogelijk toegang heeft gehad; toegangsstatus / http-statuscode);

·         tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT); hoeveelheid doorgegeven gegevens; website waarvan het verzoek afkomstig is; en

·         besturingssysteem/browsergegevens (besturingssysteem, GUI, browser, taal en versie van de browsersoftware).

Teneinde de website naar behoren te laten werken en aan onze eigen verplichtingen te voldoen, geven wij uw gegevens door aan onze dienstverleners en ontvangen wij op hun beurt gegevens van hen. Dit is ook van toepassing als u contact met ons opneemt op de door ons aangegeven manier (e-mail, formulieren, nieuwsbrieven, chat-vragen, wedstrijden) of ingaat op andere aanbiedingen op onze website.

2.     Gebruik van cookies krachtens gerechtvaardigde belangen, artikel 6 (1) (f) AVG

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op door u ondernomen actie waarmee u onze diensten verzoekt, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, het inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat u deze cookies blokkeert of ervoor gewaarschuwd wordt, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Naam

van domein

Termijn

Doel

Usercentrics Consent management Platform

eon.be

[]

Dit is een toestemmingbeheerservice

3.     Gebruik van cookies op basis van uw toestemming, artikel 6 (1) (a) AVG


Functionele cookies

Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u ons uw toestemming geeft door in het cookie-verzoek op de knop ‘Accepteren’ te klikken, is het volgende van toepassing:

Als u deze cookies niet toestaat, is het mogelijk dat sommige of al deze functies niet naar behoren werken.

Naam

van domein

Termijn

Doel

YouTube Video

youtube.com

Maximale leeftijd is 10 jaar en 2 dagen

Dit is een videospeler-service

 

Analytische cookies

Als u uw toestemming heeft gegeven door in het cookie-verzoek op de knop ‘Accepteren’ te klikken, gebruiken we op onze website ook cookies om het surfgedrag van bezoekers van de website te analyseren. Analytische cookies stellen ons in staat om de website te analyseren, zodat we de prestaties van onze webpagina's kunnen meten en verbeteren. Met behulp van deze cookies maken we statistische profielen aan, die alleen herleidbaar zijn tot groepen en niet tot individuele personen. Gegevens die op deze manier over u worden verzameld, worden door technische maatregelen gepseudonimiseerd, zodat het niet mogelijk is ze aan u toe te wijzen. Deze gegevens worden niet samen met enige andere persoonsgegevens van u opgeslagen.

Naam

van domein

Termijn

Doel

[]

[]

[]

[]

 

Marketing cookies

Als u ons uw toestemming heeft gegeven door in het cookie-verzoek op de knop ‘Accepteren’ te klikken, is het volgende van toepassing: naast het bovengenoemde gebruik van cookies om onze website te laten werken, heeft u toestemming gegeven voor het gebruik van de volgende marketingcookies voor gepersonaliseerde advertenties:

Naam

van domein

Termijn

Doel

[]

[]

[]

[]

Cookie en retargeting

De cookie stelt ons in staat om anonieme informatie te verzamelen en op te slaan, zoals: apparaattype, besturingssysteem, browserversie, geografische locatie, URL's waar onze advertenties verschijnen of informatie over advertentie-interacties (zoals het aantal klikken of weergaven), samen met een tijdstempel van de interactie. Met retargeting kan een apparaattype worden gedetecteerd, waardoor we advertenties kunnen weergeven die mogelijk relevanter zijn.

Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld of gegevens waarmee we een persoon kunnen identificeren. Zonder verder bezoek aan de website wordt de cookie na twee jaar verwijderd, tenzij de gebruiker dit zelf eerder doet. Bezoekt de gebruiker de website opnieuw of klikt hij op een advertentie binnen deze periode van twee jaar, dan wordt de levensduur van de cookie gereset en gaat de tweejaarlijkse periode opnieuw in.  

Meer informatie en de mogelijkheid om cookies uit te schakelen vindt u op http://site.adform.com/privacy-policy.

Google Analytics en Optimize

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Met behulp van Google Analytics worden cookies op uw computer opgeslagen die uw gebruik van de website kunnen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen naar een server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsstaten binnen de Europese Economische Ruimte echter eerst door Google verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar verkort.

Gebruik van IP-adres

Computers en apparaten die met internet zijn verbonden krijgen een uniek nummer toegewezen, dat IP-adres wordt genoemd. Omdat deze nummers doorgaans worden toegewezen in blokken per land, kan een IP-adres vaak worden gebruikt om het land (staat of stad) te identificeren van waaruit met een bepaalde computer verbinding met het internet wordt gemaakt. Google Analytics legt de IP-adressen van websitebezoekers vast. Op deze manier kan de website-eigenaar analyseren uit welke delen van de wereld zijn bezoekers afkomstig zijn. Deze methode staat bekend als geo-targeting via IP-adressen.

De feitelijke IP-adresinformatie wordt door Google Analytics niet gedeeld met klanten van Google Analytics. Bovendien wordt de IP-afschermingsmethode gebruikt: Website-eigenaren die Google Analytics gebruiken, kunnen dit zo instellen dat slechts een deel van de gegevens, en niet het volledige IP-adres, wordt gebruikt voor geotargeting. Website-eigenaren hebben doorgaans toegang tot de IP-adressen van hun websitebezoekers, ongeacht het gebruik van Google Analytics.

De via Google Analytics verzamelde gegevens worden gedurende een periode van 50 maanden bewaard.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en deze regelmatig te verbeteren. Met behulp van de hierdoor verkregen statistieken kunnen wij onze website verbeteren en voor u als gebruiker aantrekkelijker maken. Daarnaast gebruiken we de door Google Analytics verzamelde gegevens in de Google-tool Optimize. Samen met een extra cookie stelt Optimize ons in staat om verschillende versies van een website en de reactie van gebruikers op deze verschillende versies te testen. Zo kunnen we bijvoorbeeld testen op welke plaats binnen de website bepaalde informatie het meest aantrekkelijk is. De bijkomende cookie (… gaexp) wordt gebruikt om te bepalen of u aan een test deelneemt en legt het einde van de test vast.

De gegevens die door deze bijkomende cookie worden verzameld, worden voor de duur van het experiment - doorgaans 90 dagen - bewaard.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6(1) (f) AVG.

Informatie over externe providers: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html

Overzicht m.b.t. gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html
evenals de verklaring inzake gegevensbescherming: http://www.google.nl/intl/de/policies/privacy.

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. De Google Tag Manager is een systeem van Google Inc., waarmee het bedrijf sitetags kan beheren via een interface. Google Tag Manager is een cookievrij domein dat geen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. Google Tag Manager activeert andere tags, die mogelijk gegevens verzamelen. We wijzen er expliciet op dat Google Tag Manager zich geen toegang verschaft tot deze gegevens. Als de gebruiker op domein- of cookieniveau is gedeactiveerd, blijven de instellingen hetzelfde voor alle trackingtags die met behulp van Google Tag Manager worden geïmplementeerd.

Bezwaar tegen de tracking

De toestemming om gegevens in de toekomst nog te verzamelen en op te slaan kan te allen tijde worden ingetrokken. De website blijft na dit bezwaar volledig toegankelijk. Door op de knop “Opt-Out of Tracking” te klikken, wordt de tracking volledig beëindigd. Om ervoor te zorgen dat het bezwaar geldend blijft ​voor toekomstige bezoeken, dient uw browser permanente cookies te accepteren.

Cookie-tracking is al gedeactiveerd.

Door de juiste instellingen in uw browsersoftware te kiezen, kunt u voorkomen dat er cookies op uw computer worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt eveneens voorkomen dat Google de gegevens verzamelt en verwerkt die door de cookie met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden gegenereerd. Hiervoor dient u de browserplug-in te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: 

ttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

4.     Gebruik van plug-ins voor sociale media op basis van uw toestemming, artikel 6 (1) (a) AVG

(a) We maken momenteel gebruik van de volgende plug-ins voor sociale media: LinkedIn. We hanteren de zogenaamde twee-klik-aanpak. Dit betekent dat er bij uw bezoek aan onze website in eerste instantie geen persoonsgegevens naar de plug-inaanbieder worden verzonden. U kunt deze aanbieder herkennen aan de hand van de eerste letter of het logo op het label van het vakje. We bieden u de mogelijkheid om via de knop direct met de plug-inaanbieder te communiceren. Pas wanneer u het gemarkeerde veld activeert door erop te klikken, wordt de aanbieder in kennis gesteld van uw bezoek aan onze onlinediensten op de website.

(b) Wij hebben geen invloed op het verzamelen of verwerken van gegevens en we hebben evenmin kennis over de volledige omvang van de verzamelde gegevens, de doeleinden van het verzamelen of de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de plug-inaanbieder.

(c) De plug-inaanbieder slaat de over u verzamelde gegevens op als een gebruikersprofiel en gebruikt dit voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of een passend ontwerp van zijn website. Dit gebruik houdt (ook bij gebruikers die niet zijn ingelogd) met name het weergeven van passende advertenties in en het informeren van andere gebruikers van sociale netwerken over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel bezwaar te maken. Hiervoor dient u contact op te nemen met de betreffende plug-inaanbieder. Met behulp van de plug-in bieden we u de mogelijkheid te communiceren met gebruikers van sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we onze site kunnen verbeteren en zo kunnen ontwerpen dat deze aantrekkelijker voor u wordt. De rechtsgrondslag voor het gebruik van plug-ins is uw toestemming, overeenkomstig art. 6 (1) (a) AVG.

(d) Doorgifte van de gegevens vindt plaats ongeacht of u een account heeft bij de plug-inaanbieder en of u bent ingelogd. Wanneer u bij de aanbieder bent ingelogd, worden de van ons verzamelde gegevens rechtstreeks toegewezen aan de account die u daar heeft. Wanneer u op de geactiveerde knop drukt en bijv. naar de website linkt, slaat de plug-inaanbieder ook deze informatie op en deelt deze in het openbaar met uw contacten. Om een dergelijke koppeling met uw profiel bij de plug-inaanbieder te voorkomen raden wij u aan om na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, vooral voordat u op de knop drukt.

(e) Meer informatie over het doel en de omvang van de verzamelde gegevens evenals de verwerking ervan door de plug-inaanbieder vindt u in de volgende verklaringen inzake gegevensbescherming van deze aanbieders. Daar vindt u ook aanvullende informatie over uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

(f) Adressen van de respectieve plug-inaanbieders, samen met hun verklaringen inzake gegevensbescherming:

LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

5.                     Gebruik van cookies op basis van uw toestemming, artikel 6 (1) (a) AVG

(a) Op onze website hebben we YouTube-video's opgenomen die zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com. Deze kunnen direct vanaf onze website worden afgespeeld. De rechtsgrondslag voor het gebruik van YouTube-video’s is uw toestemming, overeenkomstig art. 6 (1) (a) VG.

(b) Bij een bezoek aan de website verkrijgt YouTube de informatie dat u toegang heeft gekregen tot de betreffende subpagina van onze website. Daarnaast worden de onder sectie A. van deze verklaring genoemde gegevens verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount verstrekt om in te loggen en ongeacht of er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw profiel bij YouTube worden toegewezen, dient u uit te loggen alvorens op de knop te drukken. YouTube slaat uw gegevens op als een gebruikersprofiel en gebruikt dit voor advertentiedoeleinden, marktonderzoek en/of een passende vormgeving van zijn website. Dit gebruik houdt (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) met name het weergeven van passende advertenties in en het informeren van andere gebruikers van sociale netwerken over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om tegen het aanmaken van dit gebruikersprofiel bezwaar te maken. Hiervoor dient u contact op te nemen met de betreffende plug-inaanbieder (YouTube).

(c) Meer informatie over het doel en de omvang van de verzamelde gegevens en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten en over instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy. https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

C. Specifieke aanbiedingen op onze website

Contact via e-mail of contactformulier

Wanneer u via e-mail of een contactformulier contact met ons opneemt, slaan wij de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en telefoonnummer) op om uw bericht te kunnen beantwoorden. Zodra de op deze manier verzamelde gegevens niet meer nodig zijn, zullen we ze verwijderen of, indien er wettelijke bewaarverplichtingen van toepassing zijn, de verwerking ervan beperken.

D. Ontvangers van gegevens en gegevensbronnen

1.     Categorieën van ontvangers van gegevens

Voor zover wettelijk toegestaan (zoals eerder beschreven), geven we persoonsgegevens door aan ondernemingen binnen onze groep en aan externe dienstverleners:

·         groepsmaatschappijen, voor het nakomen van contractuele verplichtingen en voor rapportagedoeleinden;

·         IT-dienstverleners, voor het onderhouden van onze IT-infrastructuur; en

·         overheidsinstanties, wanneer dit gerechtvaardigd is (bijv. nationale verzekeringsmaatschappijen, financiële autoriteiten, politie, parket, toezichthoudende instanties)

2.     Gegevensbronnen

Wij verwerken van u verkregen persoonsgegevens in het kader van onze relaties met gebruikers en onze zakelijke relaties. Voor zover nodig voor onze dienstverlening, verwerken wij door ons verzamelde persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van onze website.

3.     Doorgifte van gegevens naar een derde land

Naast de doorgifte van gegevens naar derde landen, zoals al eerder beschreven, worden gegevens in het kader van het beheer, de ontwikkeling en werking van IT-systemen ook doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (‘derde landen’). Hierbij dient het volgende in aanmerking te worden genomen:

De doorgifte is in principe rechtmatig, ​​aangezien aan de wettelijke verplichtingen hiervoor is voldaan of u met de doorgifte van de gegevens heeft ingestemd en er speciale voorwaarden gelden voor doorgifte aan derde landen. De gegevensimporteur waarborgt met name een passend niveau van gegevensbescherming, overeenkomstig de modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar in derde landen gevestigde verwerkers. Een online exemplaar van de modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgelegd, vindt u op:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087

E. Bewaartermijn of criteria voor het bepalen van de bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Bij gebruik voor uitsluitend informatiedoeleinden (zie B.1 (Verwerking van persoonsgegevens voor informatiedoeleinden op grondslag van gerechtvaardigde belangen, art. 6(1) (f) AVG) [https://www.privacy-regulation.eu/nl/artikel-6-rechtmatigheid-van-de-verwerking-EU-AVG.htm]), bewaren wij de genoemde persoonsgegevens zolang dit voor het verlenen van de dienst of het gebruik nodig is. Zodra het aangegeven doel is bereikt, worden ze verwijderd.

Gegevens die in logbestanden zijn opgeslagen worden na maximaal 7 dagen verwijderd. Persoonsgegevens die in logbestanden zijn opgeslagen worden bovendien geanonimiseerd.

Gelden er wettelijke of contractuele bewaartermijnen (bijvoorbeeld in het geval van een gebruikers- of contractuele relatie), dan zijn we verplicht de gegevens te bewaren totdat deze termijnen verstreken zijn. We verwijderen deze gegevens zodra de betreffende termijnen of verplichtingen voortvloeiend uit de wettelijke bewaartermijnen zoals bepaald door het handels- en fiscaal recht verstreken of vervallen zijn.

We bewaren uw gegevens voor marketingdoeleinden totdat u bezwaar maakt tegen het gebruik ervan of uw toestemming intrekt, of tot het moment dat een dergelijk gebruik niet langer wettelijk is toegestaan.

Uw andere gegevens bewaren we alleen zolang we deze nodig hebben voor het specifieke doel waarvoor ze zijn verzameld (bijv. het uitvoeren of sluiten van een contract) en we verwijderen ze zodra ze niet meer nodig zijn voor dit doel.

F. Uw rechten

Tenzij anders aangegeven, is E.ON Power Plants Belgium BV verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. U kunt ons op elk moment verzoeken om informatie te verstrekken over de gegevens die over u zijn opgeslagen of om deze gegevens te verbeteren als ze fouten bevatten. Daarnaast kunt u ons verzoeken om beperkingen op te leggen aan de verwerking ervan, om de door u aan ons verstrekte gegevens over te dragen in een machineleesbaar formaat of om uw gegevens – mits deze niet langer nodig zijn – te verwijderen. U heeft ook te allen tijde het recht om krachtens openbare of gerechtvaardigde belangen bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met:

E.ON Power Plants Belgium BV, Gegevensbescherming, Schaliënhoevedreef 20H, 2800 Mechelen

E-mail: privacy.benelux@eon.com

De gegevens die in onze logbestanden zijn verzameld hebben we absoluut nodig om de werking van de website te garanderen. Daarom bestaat er tegen de verwerking van deze gegevens geen recht op bezwaar.

Voor de cookies die wij met uw toestemming plaatsen, bieden wij de technische mogelijkheid om deze toestemming in te trekken. Dit wordt opt-out genoemd.

Wanneer we uw gegevens op basis van uw toestemming verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken. Zodra we de intrekking van uw toestemming hebben ontvangen, zullen we uw gegevens niet langer verwerken voor het doel waarvoor de toestemming was verleend. U kunt de intrekking van uw toestemming of de herroeping van uw toestemming voor commercieel gebruik van uw gegevens sturen naar:

E.ON Power Plants Belgium BV, Gegevensbescherming, Schaliënhoevedreef 20H, 2800 Mechelen

E-mail: privacy.benelux@eon.com

U kunt eveneens op elk moment een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit kan gecontacteerd worden per gewone post: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, per telefoon: +32 (0)2 274 48 00, per fax: +32 (0)2 274 48 35 en per e-mail: contact@apd-gba.be. U kunt ook contact opnemen met de lokaal bevoegde toezichthoudende instantie.

G. Verantwoordelijk kantoor en contactpersoon

E.ON Power Plants Belgium BV

Schaliënhoevedreef 20H, 2800 Mechelen

privacy.benelux@eon.com